Renewtech Renewtech Renewtech Renewtech Renewtech Renewtech

Renew Technologies Co., Ltd.

   บริษัท รีนิว เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทของคนไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2549 บริษัทตั้งอยู่ที่ เลขที่ 94/11 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ บริษัท รีนิว เทคโนโลยี จำกัดเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย สำหรับ แบตเตอรี่ ยี่ห้อ CSB ซึ่ง CSBคือผู้ผลิตแบตเตอรี่ประเภท VALVE REGULATED LEAD ACID (VRLA) BATTERY ซึ่งเป็นแบตเตอรี่เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก

    บริษัท รีนิว เทคโนโลยี จำกัด  เป็นบริษัทที่มีความชำนาญพิเศษเกี่ยวกับแบตเตอรี่แห้ง มากไปกว่านั้นเรายังมีการบริการแบบครบวงจร เช่น ระบบการติดตั้งแบตเตอร์รี่ การซ่อมบำรุง การดูแลรักษาการเปิดเครื่องเพื่อการใช้งานกับระบบสำรองไฟต่างๆ เป็นต้นเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่ การบริหารจัดการระบบ (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) บริษัท มีวิศวกรให้คำปรึกษา เกียวกับแบตเตอรี่

ปณิธาน
บริษัท รีนิว เทคโนโลยี จำกัด มีความมุ่งมั่น ในการที่จะทำให้การใช้พลังงานทดแทนประเภทนี้เกิด ประโยชน์ สูงสุด และคุ้มค่าต่อการลงทุนรวมทั้งการรักษาสภาพแวดล้อม มลภาวะให้คงอยู่ เป็น สภาวะแวดล้อมที่สะอาดปราศจากมลพิษ ( Environment Friendly)

จุดมุ่งหมาย
ต้องการหาพลังงานทดแทนแบบที่ไม่ต้องทำลายสภาพแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน มุ่งเน้นโลกสีเขียว Renewable Energy พลังงานทดแทนแบบไม่ต้องใช้น้ำมัน เติบโตไปกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทันสมัย ทันยุคโลกาภิวัฒน์ เติบโตไปกับเทคโนโลยีระบบการ สื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคต มุ่งมั่นที่จะสร้างความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ ให้บริการแกลูกค้า ด้วยความ สุจริต ซื่อสัตย์ และยุติธรรม


Renew Technologies Co., Ltd. was established in 2006 with a purpose of offering environmental friendly products in Thailand . CSB Battery Co., Ltd. has given us the opportunity to represent them as the official Authorized Distributor in Thailand .

Renew Technologies is Specialized Distributor of VRLA Battery offering Total Power Solutions for the Power Industry. Our products cover a complete range of VRLA Battery, Power System and Battery Management System with Smart Chargers and different rack & cabinet configurations.

We also provide engineering services which include consultation, installation, testing, commission, maintenance, and other related services.

CSB Battery is a leading global manufacturer of Valve Regulated Lead-Acid (VRLA) batteries, CSB's products are utilized in over 52 countries for telecommunications, UPS (Uninterrupted Power Supply), emergency lighting, security and many other additional applications.

Forging Lasting Partnership with Customers and Suppliers
Renew Technologies is the leading distributor of quality industrial battery products. We have a wide range of competitively price product and quality services. We are committed to service demanding markets such as telecommunications, UPS and industrial applications.

We are determined to listen, understand and respond to the needs of our customers and suppliers. Right now, tomorrow and in the future. And when it comes to VRLA Batteries, Renew Technologies is the best in class provider.

Mission
We are dedicated to provide quality, innovative and environmental friendly products to our customers.

Our objective is to be a specialized, customer driven distributor with superior customer services, exceptional product knowledge and extensive inventories.

Our strategy is simply: Focus on specific range of products and strive to be the best.

Today 65
This Month 1,193
Total 71,131
Copyright : 2014 Renewtech.co.th
Design & Developer By Cw.in.th